Kerkdiensten

Najaar 2023
 
Juli 
30 Dutch Church London (11.00 uur)
 
Augustus
20 Vrijburg Amsterdam (10.30 uur) 
27 Waalse Kerk Arnhem (17.00 uur)
 
September
3 Remonstranten Bussum (10.30 uur)
10 Remonstranten Oosterbeek (10.00 uur)
17 Vrijburg Amsterdam (10.30 uur, m.m.v. Joris Luyendijk)
24 Remonstranten Bussum (10.30 uur, m.m.v. Merel van Vroonhoven)
 
Oktober
1 Remonstranten Oosterbeek (10.00 uur)
8 Vrijburg Amsterdam (10.30 uur)
15 Nederlandse kerk Parijs
22 Remonstranten Bussum (10.30 uur)
29 Vrijburg Amsterdam (10.30 uur)
 
November
12 Remonstranten Nieuwkoop (10.00 uur)
19 Vrijburg Amsterdam (10.30 uur) 
26 Remonstranten Bussum (10.30 uur)
 
December
3 Remonstranten Oosterbeek (10.00 uur)
10 Vrijburg Amsterdam (10.30 uur)
24 Remonstranten Bussum (Kerstavond)
25 Remonstranten Bussum (10.30 uur)