Kerkdiensten

Vrijburg, Amsterdam

Bezoek van Ds. Gremdaat (Paul Haenen) aan de Nederlandse Kerk.

Bezoek van Ds. Gremdaat (Paul Haenen) aan de Nederlandse Kerk.

Preekrooster 2018

Juli

1   Remonstranten Bussum
15  Vrijburg Amsterdam

Augustus

12  Nederlandse Kerk Londen
19  Remonstranten Oosterbeek
26  Thomaskerk Amsterdam

September

9   Vrijburg Amsterdam
16  Vrijburg Amsterdam
23  Remonstranten Den Haag
30  Remonstranten Boskoop

Oktober

14  Nederlandse Gemeente Luxemburg
21  Vrijburg Amsterdam

November

4   Remonstranten Utrecht
18  Protestantse Gemeente Blaricum
25  Vrijburg Amsterdam

December

02 Vrijburg Amsterdam (i.s.m. Job Cohen)
16 Remonstranten Bussum (i.s.m. Alexander Rinnooy Kan)
24 Remonstranten Boskoop
25 Remonstranten Nieuwkoop
30 Nederlandse Kerk Londen (Austin Friars)