Over mij

Joost Röselaers (1979) is remonstrants (vrijzinnig) predikant in Bussum. 

Hij is daarnaast actief  in verschillende besturen (o.a. van het Amsterdams Weduwen- en Wezenfonds, de Mr. Hans Van Mierlostichting, de Stichting Leerstoel Uytenbogaert in Leiden, Stichting Prinsjesdagontbijt, de Vrije Hogeschool in Zeist en het Zuid-Afrikahuis in Amsterdam).

Joost zit in het landelijk team Verantwoord Gedrag van D66. Tot 2021 was hij hoofdredacteur van Idee (het tijdschrift van de Mr. Hans van Mierlostichting). 

Tot 2017 was hij predikant van de Nederlandse Kerk in Londen. In 2016 voltrok Röselaers het eerste kerkelijke homo- huwelijk in het Verenigd Koninkrijk. Vanuit zijn kerk gaf Röselaers ook vorm aan het Dutch Centre en de Nederlandse City Lunches (NCL) in Londen. Door deze vernieuwende activiteiten is de Nederlandse Kerk in Londen geworden tot een plek van ontmoeting en zingeving voor alle Nederlanders in Londen – kerkelijk of niet.

Joost groeide op in het buitenland, eerst in Genève, later in Dakar. Na de Vrije Hogeschool in Driebergen studeerde hij theologie in Leiden en Kaapstad. Tijdens zijn studie was Joost bestuurslid bij Entree, de vereniging voor jonge vrienden van het Concertgebouw. Joost studeerde af op het verzoeningsproces in Zuid-Afrika.

Van zijn hand verschenen ‘Het vrije woord: theologen en opiniemakers in domineesland’, ‘Kom vanavond met verhalen’, ‘Vrijzinnig vieren’ en ‘Tolerantie in turbulente tijden’ en ‘een oase in de woestijn’.  Samen met Esther van Fenema schreef hij in 2023 ‘De leegte voorbij- op zoek naar een verhaal dat ons verbindt’. Joost publiceert regelmatig opiniestukken in NRC Handelsblad, De Volkskrant en Trouw. Hij is essayist van het Financieele Dagblad en Volzin. 

In juni 2009 is Joost getrouwd met Anne-Rose. In 2011 werd hun dochter Anne-Sophie geboren, in 2013 hun zoon Florian.

Ik heb vastgesteld dat voor de mens niets goeds is weggelegd, behalve vrolijk te zijn en van het leven te genieten. Want wanneer hij zich aan eten en drinken te goed doet en geniet van al het goede dat hij moeizaam heeft verworven, is dat een geschenk van God.

Prediker 3